Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
money-93515_1280

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze zliberalizowała przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Od dnia jej wejścia w życie konsument tj. osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, uzyskał szansę na „nowy start”.

ETAPY POSTĘPOWANIA

1. Wniosek

We wniosku konsument ma obowiązek wskazać wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną składników, oraz podać listę wierzycieli wraz z adresami, sumą wierzytelności oraz terminami ich spłaty. Pamiętaj o przygotowaniu pisma procesowegoOpłata sądowa jest stała i wynosi jedynie 30 zł.

2. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sąd upadłościowy ogłaszając upadłość konsumencką zbada dwie kwestie:

  • czy nie doprowadziłeś do swojej niewypłacalność umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa,
  • czy w okresie ostatnich 10 lat nie toczyło się wobec Ciebie postępowanie upadłościowe.

W sytuacji gdy nie spełniasz jednego z tych dwóch warunków, Sąd może ogłosić upadłość konsumencką w sytuacji kiedy przemawiają za tym względy słusznościowe lub humanitarne.

3. Likwidacja majątku.

Sąd powołuje Syndyka który dokonuje inwentaryzacji masy upadłościowej, a następnie sprzedaje ją.

4. Sporządzenie listy wierzytelności.

Syndyk ustala wszystkie długi, dokonuje weryfikacji wierzycieli i tworzy listę wierzytelności.

5. Ustalenie spłaty wierzycieli.

Po likwidacji majątku, spieniężeniu go i spłacie wierzycielom lub po zatwierdzeniu listy wierzytelności w przypadku kiedy nie posiadasz żadnego majątku – Sąd może określić plan spłaty wierzytelności w którym określi w jakim czasie oraz zakresie upadły będzie zobowiązany spłacić zobowiązanie, bądź umorzyć zobowiązania bez spłaty wierzycieli w sytuacji gdy upadły nie byłby w zdolny do spłaty w ramach planu spłat wierzycieli.

6. Oddłużenie.

Po wywiązaniu się z zobowiązań nałożonych przez plan spłat wierzycieli Sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu i umorzeniu zobowiązań przed dniem ogłoszenia upadłości.

Dzięki pomocy prawników możesz w skuteczny sposób rozpocząć życie bez długów. Dlatego skorzystaj z porady prawnej przez Internet, kliknij tutaj i wyślij pytanie od prawnika, a przygotujemy dla Ciebie profesjonalne wniosek upadłościowy.

Z pozdrowieniami zespół iPrawnicy.

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: