Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
bus-427960_1280

Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, dająca możliwość prawnego uchylenia się od obowiązku spełnienia świadczenia po upływie ustawowo określonego terminu. Jak zostało napisane powyżej, prawnego uchylenia ponieważ przedawnienie nie jest równoznaczne z nieistnieniem zobowiązania, co do zasady roszczenie istnieje nadal, ale jako roszczenie naturalne, a więc wierzyciel nie będzie miał prawnych instrumentów do „przymuszenia” dłużnika do spłaty długu.

Dodatkowo należy pamiętać, że przedawnienie jest zarzutem procesowym, więc trzeba podnieść zarzut przedawnienia w sytuacji postępowania sądowego, gdyż sąd nie uwzględni przedawnienia z urzędu.

W omawianym przykładzie tj. jazda bez biletu termin przedawnienia jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe i wynosi 1 rok.

Zgodnie z kodeksem cywilnym termin roczny należy liczyć od końca terminu widniejącego na mandacie. Z racji tego niezmiernie ważne jest obliczenie biegu przedawnienia

W sytuacji kiedy wierzyciel w tym przypadku przewoźnik wystąpi na drogę sądową przed upływem rocznego termin, to przedawnienie przerywa swój bieg. A to oznacza, że podniesienie zarzutu nie będzie skuteczne, nawet w przypadku gdy orzeczenie nastąpi po upływie roku.

Jeżeli uważasz, że Twoje zobowiązanie wobec przewoźnika jest przedawnione napisz do nas. Nasi wykwalifikowani prawnicy pomogą w rozwiązaniu Twojego problemu.

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: