Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
addiction-71573_1280

W rozpatrywanej sprawie główny punkt ciężkości należy postawić na treści artykuły 86a Prawa farmaceutycznego który stanowi.

Zakazane jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu.

Komentowany przepis stanowi katalog zamknięty podmiotów którym apteka ogólnodostępna ma ustawowy zakaz zbywania produktów leczniczych. Katalog ten obejmuje trzy podmioty:

1) hurtownię farmaceutyczną

2) inną aptekę ogólnodostępną

3) punktowi aptecznemu

Tym samym ustawodawca „milczy” odnośnie sprzedaży produktów leczniczych innym podmiotom np. aptece szpitalnej, działowi farmacji szpitalnej, czy NZOZ-om

Wykładnia językowa komentowanego przepisu nie pozostawia wątpliwości i daje możliwość zaopatrywania się w produkty lecznicze przez NZOZ.

W danym przypadku nie możemy mówić, o obrocie hurtowym produktami medycznymi. Z uwagi, iż wyżej wymieniony przypadek nie wpisuje się w definicję legalną obrotu hurtowego zawartą w art. 72 ust. 3 ustawy prawo farmaceutyczne.
Placówki świadczące pomoc medyczną nie gromadzą produktów leczniczych i innych produktów na potrzebny własne, ale zgodnie z zapotrzebowaniem dla pacjentów hospitalizowanych w danym zakładzie opieki zdrowotnej.

Dodatkowo art. 96 ust 1 pkt 3 ustawy prawo farmaceutyczne wprost stwierdza na jakiej podstawie Apteka ogólnodostępna dokonuje sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych na rzecz uprawnionych jednostek organizacyjnych. Dana placówka medyczna jest obowiązana do wystawienia zaopatrzenia którego wzór znajduje się w rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Rekapitulując w danym porządku prawnym Apteka Ogólnodostępna ma prawo sprzedawać produkty lecznicze artykuły medyczne na rzecz Centrum Medycznego Gamma. Gdyż taka sprzedaż, po pierwsze nie stanowi obrotu hurtowego na mocy prawa farmaceutycznego, oraz nie jest zakazana przez art. 86a prawa farmaceutycznego.

Jeżeli masz pytania związane z prawem farmaceutycznym napisz do nas, nasi prawnicy specjalizujący się w prawie farmaceutycznym udzielną Ci fachowej porady.

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: