Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
Radar_typu_Iskra_miernik_6224308

Nie bez echa obeszła się ostatnia duża nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Głównym celem ustawodawcy było zwiększenie bezpieczeństwa na Polskich drogach, co w istocie przekształciło się w jeszcze większą penalizację zachowań niepożądanych na drogach publicznych. W prawdzie niektóre zapisy zasługują na uznanie, bo nie da się ukryć, że Polskie drogi znajduje się w czołówce najbardziej niebezpiecznych w Europie. Jednak taki stan rzeczy nie usprawiedliwia tworzenia przepisów, które dają tak rozległe uprawnienia funkcjonariuszom policji.

Ponieważ wspomniana nowelizacja jest dość obszerna zajmiemy się tylko i wyłącznie art. 135 Prawa o ruchu drogowym, a dokładniej pkt. 1a lit a i b oraz pkt. 2.

Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub

przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji (2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny).

Treść powyższego przepisu jest jasna, policjant zatrzyma prawo jazdy jeżeli przekroczymy prędkość w terenie zabudowanym o 50 km/h lub będziemy przewozić więcej osób niż jest to dopuszczalne. Warto zwrócić uwagę na to, że policjant nie ma prawa zatrzymać prawa jazy poza terenem zabudowanym nawet wtedy gdy przekroczymy prędkość 50 km/h.
Istotny jest zapis o tym że „policjant zatrzyma prawo jazdy w przypadku ujawnienia czynu” oznacza to, że musi to zrobić osobiście. Prawo jazdy nie może być zatrzymane np. w oparciu o zdjęcie z fotoradaru.

Policjant może także zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Co do pkt. 2 omawianego przepisu ustawodawca daje bardzo szerokie kompetencje i uznaniowość policjantom. Dotychczas funkcjonariusze musieli stosować się do ściśle określonego taryfikatora mandatowego wymiar kary finansowej określany jest „widełkami”, natomiast w przypadku punktów karnych nie ma żadnej uznaniowości funkcjonariusza np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h to od 50 do 100 zł mandatu oraz 2 punkty karne. Nieostrość pkt. 2 art 135 Prawa o ruchu drogowym, powoduje że funkcjonariusz może zatrzymać prawo jazdy z uwagi na swoje podejrzenie, które przecież może być mylne.

W omawianym przepisie pojawia się sformułowanie zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem. Takie pokwitowanie traktowane jest jak blankiet prawa jazdy i uprawnia nas do kierowania pojazdem bez ryzyka narażenia się na mandat za brak dokumentów przez 24 h (cudzoziemcy 72 h). Tak więc w przypadku zatrzymania prawa jazdy przez policjanta, może spokojnie dokończyć podróż.

Najważniejszym wnioskiem płynącym z analizowanych przepisów jest fakt, że zatrzymanie prawa jazdy wcale nie pozbawia nas prawa prowadzenia pojazdu, dlatego jeżeli zatrzymano Tobie prawo jazdy napisz do nas, nasi prawnicy specjalizujący się w prawie o ruchu drogowym udzielą Ci fachowej porady!

Zapraszamy do śledzenia naszego Bloga, w następnym wpisie o procedurze zatrzymania prawa jazdy.

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: