Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
coins-361488_1280

Częstym problemem z jakim spotykają się osoby zwolnione w pierwszej instancji z kosztów sądowych jest pytanie czy apelacja wniesiona przez nich w tej samej sprawie do Sądu drugiej instancji również nie będzie podlegać opłacie?

Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona w całości zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo skarb państwa.

Wyraz temu dało także postanowieniu Sądu Najwyższego z 26 lipca 2000 r. (ICZ 89/00). Sąd wówczas orzekł, iż Zasadą jest, że – poza wyjątkami, które mogą wynikać z treści postanowienia o częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych – przyznane przez Sąd zwolnienie od kosztów odnosi się do całego postępowania w sprawie, a nie do poszczególnych instancji sądowych. Zwolnienie od kosztów sądowych bowiem ma charakter akcesoryjny w stosunku do sprawy, której dotyczy, nie zaś do określonych etapów postępowania.

Dotyczy to jednak sytuacji, w której zostaliśmy zwolnieni w całości z kosztów postępowania sądowego. Jeżeli natomiast zwolnienie nastąpiło jedynie w części to musimy liczyć się z tym, iż Sąd zwolnił nas jedynie z kosztów za pierwszą instancje.
Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych częściowe zwolnienie może polegać na zwolnieniu od poniesienia:

  • Ułamkowej lub procentowej ich części np: na zwolnieniu częściowo od 1/2 opłaty sądowej od pozwu; lub na zwolnieniu od 55% opłaty sądowej od apelacji
  • Określonej ich kwoty np.: na zwolnieniu od opłaty od zażalenia ponad kwotę 100 zł
  • Niektórych opłat lub wydatków np.: na zwolnieniu od opłaty od pozwu lub na zwolnieniu od uiszczenia zaliczki na pokrycie kosztów opinii biegłego, np. z dziedziny budownictwa.
  • przy przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia – np. przy roszczeniu o zapłatę 100 000 zł – zwalnia od opłaty sądowej od pozwu od kwoty ponad 10 000 zł, lub inaczej od kwoty 90 000 zł;
  •  przy przyznaniu zwolnienia co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie – np. w wypadku roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za zniszczone rzeczy (w wypadku drogowym) – zwalnia od opłaty sądowej dotyczącej roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

W każdym wypadku częściowego zwolnienia od kosztów sądowych Sąd (lub referendarz sądowy) powinien precyzyjnie oznaczyć, czego i jakiego zakresu zwolnienia to dotyczy.

Warto wiedzieć, iż w przypadku kiedy zostaliśmy zwolnieni całkowicie z kosztów postępowania nie jest konieczne załączanie tego postanowienia do apelacji. Sąd drugiej instancji dysponuje całymi aktami spawy z którymi w trakcie procesu powinien się zapoznać. Z ostrożności procesowej sugeruje jednak sprawdzić czy w aktach na pewno znajduje się postanowienie sądu I instancji zwalniające nas z kosztów postępowania.

Jeżeli masz pytanie dotyczące opisanego wyżej tematu napisz do nas! Nasi doświadczeni prawnicy udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące kosztów w postępowaniu cywilnym.

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: