Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
car-key-791382_1920

Wiele zapytań prawnych wysyłanych do iPrawników dotyczy odpowiedzi na pytanie dotyczące skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na początku należy wyjaśnić, iż Sąd orzekając zakaz prowadzenia pojazdów nakłada obowiązek zwrotu dokumentu tj. blankietu prawa jazdy. Do chwili zwrotu dokumentu okres, na który zakaz został orzeczony nie biegnie. Często zdarza się tak, że dokument podlega zatrzymaniu już…

bus-427960_1280

Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, dająca możliwość prawnego uchylenia się od obowiązku spełnienia świadczenia po upływie ustawowo określonego terminu. Jak zostało napisane powyżej, prawnego uchylenia ponieważ przedawnienie nie jest równoznaczne z nieistnieniem zobowiązania, co do zasady roszczenie istnieje nadal, ale jako roszczenie naturalne, a więc wierzyciel nie będzie miał prawnych instrumentów do „przymuszenia” dłużnika do…

Nie bez echa obeszła się ostatnia duża nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Głównym celem ustawodawcy było zwiększenie bezpieczeństwa na Polskich drogach, co w istocie przekształciło się w jeszcze większą penalizację zachowań niepożądanych na drogach publicznych. W prawdzie niektóre zapisy zasługują na uznanie, bo nie da się ukryć, że Polskie drogi znajduje się w czołówce najbardziej…

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: