Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
coins-952540_1920

Wiele porad prawnych online udzielanych przez zespół iPrawnicy, dotyczy egzekwowania należności od wierzycieli małych przedsiębiorstw. Brak terminowych płatności, może przełożyć się na utratę płynności finansowej prowadzonego biznesu. Warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Postępowanie nakazowe jest zaliczane do fakultatywnych postępowań odrębnych, gdyż wszczyna się je na wniosek powoda zawarty w pozwie. Właściwym dla rozpoznania…

dollar-653241_1280

Rozpoczęcie egzekucji komorniczej wcale nie musi oznaczać, że nie mamy możliwości obrony swoich praw. Dłużnicy często mają błędne przeświadczenie, iż prawomocnie stwierdzona wierzytelność przez sąd jest całkowicie zasadna i nie ma możliwości jej podważenia. Należy jednak pamiętać o przysługujących nam prawach obrony przed roszczeniami przedawnionymi lub spełnionymi w sytuacjach kiedy dotyczy ich postępowanie egzekucyjne. Podstawowymi…

coins-361488_1280

Częstym problemem z jakim spotykają się osoby zwolnione w pierwszej instancji z kosztów sądowych jest pytanie czy apelacja wniesiona przez nich w tej samej sprawie do Sądu drugiej instancji również nie będzie podlegać opłacie? Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona w całości zwolniona od kosztów sądowych z…

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: