Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
student-849825_1280

Regulacje dotyczące spółki jawnej znajdują się w ustawie z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (KSH). Spółka  jawna to jedna ze spółek osobowych, przy pomocy której wspólnicy prowadzą przedsiębiorstwo w znaczeniu funkcjonalnym, będzie to więc działalność gospodarcza prowadzona we własnym imieniu, zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły. Najogólniej rzecz biorąc wspólnicy spółki jawnej,…

bus-427960_1280

Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, dająca możliwość prawnego uchylenia się od obowiązku spełnienia świadczenia po upływie ustawowo określonego terminu. Jak zostało napisane powyżej, prawnego uchylenia ponieważ przedawnienie nie jest równoznaczne z nieistnieniem zobowiązania, co do zasady roszczenie istnieje nadal, ale jako roszczenie naturalne, a więc wierzyciel nie będzie miał prawnych instrumentów do „przymuszenia” dłużnika do…

dollar-653241_1280

Rozpoczęcie egzekucji komorniczej wcale nie musi oznaczać, że nie mamy możliwości obrony swoich praw. Dłużnicy często mają błędne przeświadczenie, iż prawomocnie stwierdzona wierzytelność przez sąd jest całkowicie zasadna i nie ma możliwości jej podważenia. Należy jednak pamiętać o przysługujących nam prawach obrony przed roszczeniami przedawnionymi lub spełnionymi w sytuacjach kiedy dotyczy ich postępowanie egzekucyjne. Podstawowymi…

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: