Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
9797753204_6aaf88e805_z

Bardzo często występującym zagadnieniem związanym z prowadzeniem postępowania administracyjnego jest kwestia dowodów w tymże postępowaniu. Art 7 Kodeksu postępowania administracyjnego – W toku postępowania organu administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny…

coins-361488_1280

Częstym problemem z jakim spotykają się osoby zwolnione w pierwszej instancji z kosztów sądowych jest pytanie czy apelacja wniesiona przez nich w tej samej sprawie do Sądu drugiej instancji również nie będzie podlegać opłacie? Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona w całości zwolniona od kosztów sądowych z…

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: