Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
hirsch-555463_1280

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.07.2014 r. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta ponosi Skarb Państwa. Odpowiedzialność ta została uregulowana w dwóch aktach prawnych, a mianowicie w ustawie o ochronie przyrody oraz w ustawie prawo łowieckie. Kwestie dotyczące szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny usankcjonowano w prawie łowieckim, natomiast…

addiction-71573_1280

W rozpatrywanej sprawie główny punkt ciężkości należy postawić na treści artykuły 86a Prawa farmaceutycznego który stanowi. Zakazane jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu. Komentowany przepis stanowi katalog zamknięty podmiotów którym apteka ogólnodostępna ma ustawowy zakaz zbywania produktów leczniczych. Katalog ten obejmuje trzy…

Nie bez echa obeszła się ostatnia duża nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Głównym celem ustawodawcy było zwiększenie bezpieczeństwa na Polskich drogach, co w istocie przekształciło się w jeszcze większą penalizację zachowań niepożądanych na drogach publicznych. W prawdzie niektóre zapisy zasługują na uznanie, bo nie da się ukryć, że Polskie drogi znajduje się w czołówce najbardziej…

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: